Vai trò công tác tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Đã đăng vào 31/07/2012 lúc 9:13

Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Trải qua 82 năm kể từ khi có Đảng, nhiệm vụ tuyên giáo luôn được các cấp ủy Đảng xem như một sức mạnh, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng ở địa phương.

Nhìn lại những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Biểu hiện rõ nhất là việc tổ chức, triển khai học tập, nghiên cứu và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc, lịch sử văn hóa của địa phương cho các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; phong trào đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp giúp đỡ hộ dân nghèo vươn lên ổn định cuộc sống… đã góp phần tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi.

 

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012. Ảnh: X.T

 

Các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh luôn tích cực, chủ động bám sát cơ sở, nắm vững, đánh giá và dự báo tình hình, phát hiện đề xuất, tham mưu và góp phần chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở địa phương. Nhìn chung, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh phát triển theo bước tiến trong xây dựng quê hương, đất nước và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng vì sự nghiệp đổi mới của quê hương Bạc Liêu…

 

Đạt được những kết quả trên là sự cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, là những nỗ lực phấn đấu và biết kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng đạt được trong những năm trước đây. Đáng chú ý là tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ được tăng cường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều tiến bộ, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong đó, công tác tuyên giáo nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn lực cổ vũ, động viên phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên giáo ngày càng tốt hơn trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, công tác tuyên giáo phải gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ trong từng thời điểm cụ thể; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương mình để tập trung tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện. Trong thực hiện công tác tuyên giáo, cần phải có thông tin kịp thời, đa dạng, nhưng thông tin phải chính thống và có định hướng rõ ràng; phải góp phần nâng cao tính tự giác trong cấp ủy Đảng, đảng viên và chỉ đạo hành động. Tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo; xây dựng, tổ chức lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cơ sở đủ mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Với những kết quả tích cực trong công tác tuyên giáo của tỉnh đã qua, tin chắc rằng lực lượng binh chủng công tác tuyên giáo và những chiến sĩ làm công tác tư tưởng, tuyên truyền sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu mới, có ý tưởng mới, cách làm hay và hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2011 – 2015).

 

(Baobaclieu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo