Triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư: Phải nghiêm túc thực hiện việc mua và đọc báo Đảng

Đã đăng vào 13/12/2012 lúc 8:57

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị “về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, còn xem nhẹ việc mua và đọc báo Đảng. Kết luận số 29-CT/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng trong thời gian tới phải thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo Đảng.

 

 

Cán bộ, đảng viên xã Long Điền, huyện Đông Hải đọc báo Đảng vào sáng thứ 2 hàng tuần. Ảnh: X.T

Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo nghiêm túc thì nơi đó công tác đặt mua và đọc báo Đảng đi vào nền nếp, số lượng tăng dần hàng năm. Từ đó góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giúp các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, việc mua và đọc báo Đảng vẫn còn bị xem nhẹ; nhiều chi bộ trường học, khu dân cư, khối doanh nghiệp, việc đặt mua và đọc báo Đảng còn rất hạn chế. Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nền nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, hiệu quả chưa cao. Có một số địa phương, kinh phí mua báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW đã được cân đối hàng năm, nhưng do yêu cầu chi cho một số nhiệm vụ khác nên đã sử dụng sai mục đích. Từ đó làm cho số lượng phát hành báo Đảng có xu hướng giảm; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo Đảng còn bị xem nhẹ.

Đảng ta luôn xác định báo, tạp chí của Đảng phải mang đậm tính Đảng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính nhân dân, tính hấp dẫn; phải nâng cao khả năng định hướng, chi phối thông tin, chi phối dư luận xã hội; báo chí cách mạng là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức phong trào cách mạng. Trong đó báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các địa phương đóng vai trò nòng cốt.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc mua và đọc báo Đảng. Mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng. Theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trực thuộc, biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí sai quy định.

Báo, tạp chí của Đảng luôn là kênh thông tin có đặc thù riêng, là kênh chính thống tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hy vọng trong thời gian tới, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ đi vào nền nếp, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

(Baobaclieu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo