TP. Bạc Liêu: Hai năm xây dựng bằng ý Đảng, lòng dân

Đã đăng vào 17/09/2012 lúc 9:47

Với vị trí là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, dịch vụ, quốc phòng – an ninh của tỉnh, là đầu mối giao thương với các tỉnh, TP. Bạc Liêu có đầy đủ những ưu thế để phát triển kinh tế và văn hóa – xã hội. Ngay sau khi TX. Bạc Liêu trở thành thành phố, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực, quyết tâm bắt tay ngay vào việc chỉ đạo thực hiện nhiều vấn đề quan trọng để biến những ưu thế đó thành sự phát triển tối ưu, từng bước xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh – sạch – đẹp, văn minh.

 

 

Bí thư Thành ủy – Dương Thành Trung chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu. Ảnh: M.Đạt

Những chủ trương đột phá

 

Với những quyết tâm đó, trong 2 năm qua, TP. Bạc Liêu đã ban hành hàng loạt chủ trương, nghị quyết lớn, trọng tâm để xây dựng và phát triển thành phố. Đó là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục – đào tạo của TP. Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015; về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội giai đoạn 2011 – 2015; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng 3 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; về tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố. Đó còn là Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố và phường, xã giai đoạn 2010 – 2015 và những năm tiếp theo; về tổ chức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở khóm, ấp giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo; và ban hành hơn 1.800 văn bản chỉ đạo khác. Đặc biệt là đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh ủy về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh – sạch – đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch; Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục – thể thao đến năm 2020; kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Những chủ trương, nghị quyết, đề án nói trên đều được các cấp, các ngành của thành phố triển khai quán triệt nghiêm túc từ trong nội bộ Đảng đến tận quần chúng nhân dân, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của thành phố.

Với nhiều chủ trương quan trọng, đột phá trên các lĩnh vực được ban hành, kinh tế thành phố tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành, lĩnh vực có bước phát triển tương đối toàn diện; các nguồn lực đầu tư xã hội được phát huy; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ, đặc biệt là chủ trương đảng viên, doanh nghiệp đỡ đầu hộ nghèo; công tác giáo dục – đào tạo, thể dục – thể thao được chú trọng; công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp theo hướng xanh – sạch – đẹp; nhiều công trình mới, nhất là lộ, hẻm nội ô, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và trụ sở cơ quan, nhà ở của nhân dân được đầu tư phát triển, tạo cho diện mạo đô thị thành phố ngày càng khang trang, xanh – sạch – đẹp hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ý thức về nếp sống đô thị văn minh đã dần hình thành trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thành phố đã đạt 38/49 tiêu chí đô thị loại II, đây là những tiền đề quan trọng để TP. Bạc Liêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của một đô thị loại II vào năm 2015.

 

 

TP. Bạc Liêu hôm nay. Ảnh: L.H.Nguyên

Hướng đến đô thị năng động và hiện đại

 

Để TP. Bạc Liêu thật sự trở thành đô thị xanh – sạch – đẹp và văn minh, còn khá nhiều việc phía trước đang chờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trước mắt, chọn các tiêu chí có điều kiện, ít khó khăn để thực hiện trước; đồng thời tranh thủ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh hỗ trợ, phối hợp thực hiện đạt các tiêu chí còn khó khăn.

Thành phố sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, tập trung đầu tư quy hoạch phát triển hạ tầng các xã ven biển, nhất là các xã nông thôn mới, xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp đô thị. Xây dựng các mô hình điểm trên các lĩnh vực, như: quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, giáo dục – đào tạo, du lịch và phát triển kinh tế biển. Phát huy tối đa “nội lực” của thành phố kết hợp với huy động “ngoại lực” và các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để phát triển thành phố. Tiếp tục chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng; giảm tỷ trọng nông nghiệp, đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ, công nghiệp và là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và các tỉnh lân cận. Tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị, gắn với phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, thực hiện các chỉ tiêu theo hướng nâng cao, bổ sung các tiêu chí của thành phố thuộc tỉnh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị.

Về xây dựng hệ thống chính trị, thành phố tập trung phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng và thực hiện tốt Đề án phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; củng cố và tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng chính quyền đô thị. Trước mắt, củng cố hệ thống chính trị ở khóm, ấp, tổ dân phố và khu dân cư, xem đây là giải pháp đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực và sự tâm huyết của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác quản lý đô thị theo quy hoạch, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ sở.

Với hoài bão và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, quân và dân thành phố, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mục tiêu đưa TP. Bạc Liêu thật sự trở thành đơn vị năng động, đầu tàu, hiện đại và văn minh chắc chắn sẽ đạt được trong thời gian không xa.

 

(Baobaclieu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo