Khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XI

Đã đăng vào 13/03/2012 lúc 8:55

Với chủ đề “ Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển,” sáng 12/3, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên, tiêu biểu cho ý chí và sức mạnh vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ mọi vùng miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Đại hội bức trướng Phụ nữ Việt Nam " Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển." (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự đón: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội…

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư và hoa chúc mừng Đại hội. Đoàn đại biểu phụ nữ và thiếu nhi Thủ đô tới chúc mừng Đại hội. Đại hội đã nhận được nhiều Thư và Điện chúc mừng.

Khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan thành công cũng như hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác Hội, rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-1017 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề trong phong trào phụ nữ và công tác Hội 5 năm tới.

Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Thị Kim Thúy trình bày nêu rõ: 5 năm qua, v ới nội dung thiết thực, toàn diện, các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo phụ nữ hưởng ứng và trở thành động lực thúc đẩy chị em hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong số gần 13 triệu phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua của cả nhiệm kỳ, đã có trên 11 triệu phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, 2.419 phụ nữ được công nhận danh hiệu “ Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc.”

Bám sát chức năng , nhiệm vụ và nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới . Các cấp Hội đã tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 15 /17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra đã đạt và vượt.

Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong phong trào phụ nữ và công tác Hội , Đại hội xác định: Nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hướng vào thực hiện mục tiêu: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; trong đó, 3 khâu đột phá được xác định là: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất , thực hành tiết kiệm , giảm nghèo bền vững; Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp , đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu nêu rõ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với những kết quả đó, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và phát huy, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, các cấp Hội cùng phụ nữ cả nước tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với truyền thống yêu nước và cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam , tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ "Non sông gấm vóc Việt Nam , do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ."

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua; hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ thiện chí, hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ.

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Phụ nữ để có những biện pháp cụ thể, đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ, các giới phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai trở thành người hữu ích cho xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ nét, tránh hình thức, phô trương, hành chính hoá trong hoạt động Hội. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tế; chú ý phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" là một Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội; đồng thời hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư khẳng định: Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trao tặng Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ : “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển.”

Trong phiên làm việc chiều 12/3, Đại hội sẽ nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI. Các đại biểu sẽ tham luận phản ánh những đổi mới, phát triển trong phong trào thi đua và công tác Hội, đề xuất các giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian tới.

Đại hội làm việc đến ngày 14/3.

 

(VOH/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo