Huyện Hồng Dân: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đã đăng vào 08/05/2012 lúc 8:50

Ngay sau khi tiếp thu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Huyện ủy Hồng Dân đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện bổ sung, phát triển những nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng vào Nghị quyết của Đảng bộ năm 2012. Theo đó, tập trung bám sát các quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, nhất là các nhóm giải pháp mang tính đột phá.

Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, năm 2012, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Dân đặc biệt lưu tâm công tác tự phê bình và phê bình. Trong đó, tập thể BTV, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) phải nghiêm túc, gương mẫu nhìn nhận ưu, khuyết điểm trước tập thể, nêu bật những vấn đề nổi cộm, có hay không tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không né tránh, việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Huyện ủy Hồng Dân xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các đồng chí trong BTV Huyện ủy sẽ tiến hành kiểm điểm ở tập thể BTV, ở BCH Đảng ủy, chi bộ đang sinh hoạt; các đồng chí là Ủy viên BTV Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy kiểm điểm ở tập thể BCH Đảng ủy và ở chi bộ đang sinh hoạt. Đối với các đồng chí ủy viên BCH kiểm điểm ở BCH Đảng ủy, ở chi bộ đang sinh hoạt. Trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề cập, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Mục tiêu kiểm điểm đúng vào những vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tạo nên ý thức tự giác và cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng.

 

 

Nhân dân thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) giao dịch tại bộ phận “Một cửa”. Ảnh: X.T

Đối với thành viên BCH, BTV Huyện ủy yêu cầu một số đồng chí mang tính chất cá biệt chuẩn bị bản tự phê bình, thông qua bước kiểm điểm tại chi bộ đóng góp trước, sau đó báo cáo kiểm điểm tại cuộc họp BCH Đảng bộ huyện.

 

Sau tự phê bình và phê bình, phải tạo nên sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh những mặt tích cực về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện cũng nhìn nhận tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Một số nơi có biểu hiện diễn biến phức tạp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, một số cấp ủy Đảng chưa phát huy hết khả năng, năng lực lãnh đạo, nhất là tính gương mẫu, tiên phong của mình.

Từ thực trạng trên, Đảng bộ huyện Hồng Dân quan tâm nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tính dân chủ trong công tác cán bộ và trong sinh hoạt Đảng. Vì thế, công tác sắp xếp, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, nhất là đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp luôn công khai, minh bạch. Tính dân chủ được phát huy trong sinh hoạt Đảng thông qua chất lượng tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy quan tâm thực hiện song song công tác sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy với vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp. Nhất là chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng người có tài, có tầm và có tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Theo kế hoạch, sau việc hoàn thành tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho gần 800 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cán bộ, đảng viên cấp cơ sở, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, BTV Huyện ủy Hồng Dân chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2012 và Nghị quyết X của Đảng bộ huyện.

 

 

(Baobaclieu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo