Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Đã đăng vào 13/07/2018 lúc 8:59

 

 

 

 

 

 
(Mời quý khán giả click vào khung bên dưới để xem chi tiết )

 

 
 

 


 

            Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các vị đại biểu của Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt Tỉnh ủy tham dự Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đúng vào thời điểm chúng ta chuẩn bị sơ kết, đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020. Trước hết, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.

Qua báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng ta vui mừng nhận thấy 6 tháng qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ rất hiệu quả của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành, cùng với sự nỗ lực cao của Đảng bộ, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá tốt, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,56% (đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay); trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 6,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,73%, dịch vụ tăng 7,48%; kim ngạch xuất khẩu tăng 27,67%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 22,5%; thu ngân sách đạt 55,33% dự toán; có 162 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện; chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào xây dựng nông thôn mới được các địa phương và nhân dân quyết liệt thực hiện. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, an sinh xã hội và công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và đạt kết quả thiết thực. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Toàn tỉnh đã thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.

Có được kết quả nổi bật trên do nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả là: (1) chúng ta được kế thừa những thành quả của nhiều năm trước; (2) có sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ sát sao và có hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các Ban, Bộ, Ngành; (3) sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) các ngành, các cấp đã có nhiều đổi mới, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc được xã hội quan tâm; (5) sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh đảm bảo kịp thời và thực chất hơn; hoạt động giám sát được tăng cường và có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhiều việc được triển khai và có kết quả rõ nét, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn để  tạo nên những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của khu vực và trung bình khá của cả nước. Mục tiêu này thể hiện sự mong mỏi, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhằm xây dựng Bạc Liêu phát triển đi lên. Gần nửa nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu, tỉnh đã có nhiều đổi mới, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về sự phát triển đó. Nhưng thực tế so với khu vực và cả nước nói chung thì tỉnh Bạc Liêu chúng ta vẫn còn ở tốp thấp. Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định phải quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, quyết liệt tập trung chỉ đạo phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát tổng thể, xác định mục tiêu, phương châm hành động rõ ràng; phân tích, đánh giá kỹ những tiềm năng, lợi thế, những bất cập, bất lợi, yếu kém để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, kế hoạch phát triển toàn diện, phù hợp; đồng thời, phát huy tối đa nội lực, nhất là yếu tố con người và tích cực tranh thủ ngoại lực để tăng tốc phát triển. Trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới và khu vực vẫn sẽ có những diễn biến khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị ngày càng diễn biến phức tạp. Nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản và những ưu điểm nổi bật, Bạc Liêu là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn yếu và chưa đồng bộ, quy mô nền kinh tế nhỏ, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; nhu cầu đầu tư phát triển lớn nhưng thiếu nguồn lực để cân đối, nguồn thu ngân sách còn nhỏ, thu nhập đầu người thấp hơn mức bình quân của cả nước; nguồn nhân lực tuy dồi dào nhưng lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao còn thấp; một số công trình, dự án thực hiện chậm tiến độ, kể cả dự án đầu tư công và dự án thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; giảm nghèo chưa vững chắc; khiếu kiện trong nhân dân có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính còn hạn chế, công tác phối hợp trong tham mưu, đề xuất ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa kịp thời, có lúc, có việc thiếu chủ động, còn lúng túng, còn trông chờ và ỷ lại cấp trên; kỷ cương, trách nhiệm tuy có được nâng lên nhưng chưa đồng đều, tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc của một bộ phận cán bộ còn chưa sâu sát, cụ thể, chưa quyết liệt, chưa đeo bám công việc… Trong khi đó, chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu để tỉnh nhà không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước mà phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để không tụt hậu, từng bước theo kịp các tỉnh phát triển trong khu vực và cả nước. Chính vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kỳ họp và trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, quyết định các công việc quan trọng và những giải pháp hữu hiệu để tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, tôi xin trao đổi thêm một số vấn đề trọng tâm cụ thể để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu, 

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của địa phương. Tôi đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu, bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, xây dựng các nghị quyết, cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, đòi hỏi của xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, như: những vấn đề về kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước; các dự án đầu tư quan trọng, tác động lớn đến phát triển của tỉnh, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi của đông đảo nhân dân; những vấn đề về tổ chức các cơ quan chuyên môn nhằm thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo; về phát triển kinh tế tập thể; chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; về phát triển du lịch; về xây dựng nông thôn mới; về giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo… Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quốc kế dân sinh, là cơ sở để địa phương phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương. Từ đó nhằm:

 (1) Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; tạo được chuyển biến thực chất trong cơ cấu kinh tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(2) Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế với các trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, trong đó, chú trọng ngành nuôi tôm, trọng tâm là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản. Khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo để phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện khí. Phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và trở thành trung tâm du lịch của vùng. Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục, đào tạo, y tế chất lượng cao. Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh.

(3) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại các ngành, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị; đồng thời, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

(4) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ. Chủ động thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, đảm bảo giải ngân vốn kịp thời, đúng kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang thực hiện dỡ dang để sớm đưa vào khai thác, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí vốn. Triển khai nhanh các dự án thu hút đầu tư đã đủ điều kiện theo quy định; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án đã có chủ trương hoặc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tạo chuyển biến rõ nét, nhất là các nhóm chỉ tiêu xếp hạng thấp.

(5) Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tập trung thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch trường lớp, quy hoạch các cấp học, ngành học và mạng lưới giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, tập trung kiểm tra và khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước. Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, không để các đối tượng xấu lợi dụng dân chủ, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để gây rối làm mất an ninh trật tự. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

(6) Tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, các tệ nạn xã hội. Xử lý kịp thời, chính xác các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của công dân; tập trung giải quyết triệt để ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, không để ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự.

(7) Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Thứ hai, Trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân phải kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung, phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của địa phương. Nghiên cứu, từng bước hoàn thiện phương pháp, quy trình giám sát theo hướng xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân; thẩm quyền giám sát của các chủ thể, cách thức, trình tự, thủ tục tiến hành; chú trọng hơn nữa vấn đề hậu giám sát. Hoạt động giám sát không dàn trãi, tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc mà nhân dân và cử tri quan tâm. Tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp được nhân dân và cử tri quan tâm, đó là vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó, làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra những chuyển biến thật sự trong thực tiễn.

Thứ ba, theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018; phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018; chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu bổ sung phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các báo cáo khác của các cơ quan chức năng… Những nội dung quan trọng và nhân sự đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và thực hiện quy trình, thủ tục đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm, thảo luận và có các quyết định phù hợp, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu.

Bức tranh tổng thể tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, cơ bản cho thấy những tín hiệu tích cực, khả quan và đầy triển vọng phát triển cho 6 tháng cuối năm, qua đó, khẳng định hướng đi, giải pháp đúng đắn và nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, 6 tháng qua chúng ta cũng còn một số hạn chế, yếu kém. Tôi đề nghị HĐND thảo luận kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bàn giải pháp khắc phục thời gian tới, phấn đấu 6 tháng cuối năm phải tiếp tục tăng tốc để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018, tạo tiền đề phát triển nhanh, bền vững cho các năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí.

Nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại đang đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp còn rất nặng nề. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song, với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chính vì thế, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phải tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng, đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; khơi dậy khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Bạc Liêu – một vùng đất cách mạng kiên cường trong kháng chiến, lịch sử văn hóa và con người với truyền thống tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, sẽ thực hiện hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Thay mặt Tỉnh ủy, một lần nữa, tôi xin chúc tất cả các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc kỳ họp thứ VII, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo