Câu hỏi và Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”

Đã đăng vào 10/08/2012 lúc 10:20

(BTV) – Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới  cho tầng lớp nhân dân, cho đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, tổ chức trên toàn quốc; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tham gia thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phát động cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012. Đây là cuộc thi lần đầu tiên về bình đẳng giới được tổ chức với quy mô toàn quốc. Thực hiện phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức phát động, tuyên truyền về cuộc thi đến các Sở, ban ngành trong tỉnh.

Đối tượng tham gia cuộc thi: mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc.

Nội dung thi: gồm 6 câu hỏi liên quan tới hiểu biết về Luật BĐG và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; một số quy định về BĐG trong pháp luật lao động; có phần liên hệ thực tiễn, giới thiệu điển hình, chia sẻ kinh nghiệm, cảm nghĩ của bản thân về công tác BĐG và tiến bộ của phụ nữ.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh là đầu mối nhận bài thi của các đơn vị hoặc cá nhân trong tỉnh chuyển đến từ ngày 25/8 – 30/9/2012 để tổng hợp, phân loại, sắp xếp bài dự thi và chuyển giao cho Thường trực Ban tổ chức cuộc thi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, Đường Hùng Vương- Phường 1- TP Bạc Liêu. Điện thoại: 07813.956.232 hoặc 0913.631.023. Email: lethudanh229@yahoo.com.vn

 

          Sau đây là câu hỏi và thể lệ của cuộc thi “ Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới” năm 2012:


CÂU HỎI CUỘC THI

 

1. Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2 khái niệm bất kỳ (15 điểm)?

2. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực (15 điểm)?

3. Anh/chị hãy nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? (15 điểm)

4. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình, anh/chị hãy nêu tên đầy đủ của các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng, Nhà nước Việt Nam (gồm: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ trưởng)? (15 điểm)

5. Từ những tình huống/câu chuyện thực tế trong cuộc sống xung quanh mình, anh/chị hãy viết một bài (tối đa khoảng 1.500 từ) về tấm gương của cá nhân hoặc tập thể điển hình hoặc chia sẻ câu chuyện/sự kiện ấn tượng trong việc thực hiện bình đẳng giới (20 điểm).

6. Theo anh/chị, bản thân anh/chị và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi anh chị làm việc hoặc sinh sống nên làm gì để thực hiện bình đẳng giới được tốt hơn? (10 điểm).

          Lưu ý: các bài viết trình bày đẹp, có tranh ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài thi sẽ được cộng thêm 10 điểm.

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc đều có quyền tham dự cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy).

2. Nội dung thi:

Với chủ đề cuộc thi là “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”, các câu hỏi thi tập trung tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật; một số quy định nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong pháp luật lao động; hiểu biết của thí sinh dự thi về kiến thức xã hội, kiến thức thực tế về bình đẳng giới; có phần liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú và làm việc.

(Lưu ý: Tác giả dự thi chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức, trước pháp luật về bản quyền tác giả. Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm, Ban Tổ chức được toàn quyền hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng (nếu có) đối với tác phẩm. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan).

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

– Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, không nhận bài sao chụp, photocopy.

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Ban Tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

– Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người dự thi.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi được phát động từ ngày 10 tháng 7 năm 2012 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 30 tháng 9 năm 2012 (tính theo dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện; tính theo ngày gửi tại hộp thư điện tử của cuộc thi đối với bài dự thi gửi qua email).

Tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 10 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội.

V. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀI DỰ THI

1. Đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện:

Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Người dự thi gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Lao động – Xã hội (số 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi gần nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và gửi về Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (đối với các Bộ, ngành) để được tập hợp, chuyển bài thi về Báo Lao động – Xã hội. Ngoài bì thư/tiêu đề thư ghi rõ:  Bài dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới.

2. Đối với bài dự thi gửi qua email:

Người tham dự trực tiếp gửi bản mềm bài thi (có kèm theo thông tin cá nhân quy định tại phần III nêu trên ) về địa chỉ email: thibgd@molisa.gov.vn; thibdg@molisa.gov.vn hoặc truy cập Website Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn hoặc website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: www.genic.molisa.gov.vn/ www.ubphunu-ncfaw.gov.vn vào chuyên mục “Gửi bài Dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” và làm theo hướng dẫn.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao Giấy chứng nhận của cuộc thi và phần thưởng trị giá cụ thể cho từng giải như sau:

 a) Giải tập thể:

02 giải tập thể: trị giá mỗi giải là 5.000.000 đồng (01 giải cho địa phương, 01 giải cho Bộ, ngành – Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có số lượng người dự thi tham gia nhiều nhất).

b) Giải cá nhân: có các giải gồm

– 01 giải nhất:                          15.000.000 đồng/giải và tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi tuyến nội địa (doVietnam Airlines tài trợ);

– 02 giải nhì:                            10.000.000 đồng/giải;

– 03 giải ba:                               5.000.000 đồng/giải;

– 10 giải khuyến khích:             2.000.000 đồng/giải.

– 05 giải thưởng phụ:              500.000 đồng/ giải (dành cho người cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người có bài thi đầu tư công phu, nhiều hình ảnh minh họa,…)

Đối với bài dự thi viết hay (phần liên hệ thực tiễn) nếu được sử dụng đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình Trẻ em sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy định hiện hành.

VII. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI TRAO VÀ NHẬN GIẢI THƯỞNG

– Trong tháng 10 sẽ tổ chức chấm thi và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012.

– Ban Tổ chức tài trợ (ăn ở, đi lại) cho người dự thi đoạt giải nhất và giải nhì và 01 đại diện của các tập thể đạt giải tới dự Lễ công bố kết quả cuộc thi và trao giải tại Hà Nội.

– Những tác phẩm đoạt giải ba, giải khuyến khích, nếu tác giả không tới nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

– Người dự thi được giải thưởng có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

– Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website:www.molisa.gov.vn, www.genic.molisa.gov.vn/ www.ubphunu-ncfaw.gov.vn, Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình Trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo