Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4

Đã đăng vào 01/03/2012 lúc 10:57

 

Sáng 29/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục làm việc phiên cuối và bế mạc.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)
. Ảnh: HH

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu với gần 700 lượt ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao tại 40 tổ thảo luận. Các đại biểu thống nhất cao với Trung ương về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); khẳng định Nghị quyết đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến tập trung bàn về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết, bảo đảm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
 

Trong các ngày làm việc, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết.

Các đại biểu đã nghe phổ biến và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo: Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình; Hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; Hướng dẫn Kế hoạch công tác tư tưởng và Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 –CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị cũng đã nghe phổ biến và góp ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; hoan nghênh các ban Đảng Trung ương trong một thời gian ngắn, đã chuẩn bị các văn bản cần thiết phục vụ Hội nghị. Hội nghị nhấn mạnh, làm rõ các quan điểm chỉ đạo; các nội dung trọng tâm; các giải pháp đồng bộ; đặc biệt là đã cho thấy niềm tin và quyết tâm thực hiện Nghị quyết.

Trong các ngày diễn ra Hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân, qua báo chí và dư luận xã hội, biểu thị sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp; khắc phục những bất cập của công tác cán bộ; khắc phục cơ bản tính hình thức trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, thực hiện tự phê bình và phê bình.

Hội nghị đã nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, giải đáp một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị.


Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Ảnh: HH


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp, phân tích, nhấn mạnh một số vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết, cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt; mặt khác, phải hết sức bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc. Căn cứ ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, Bộ Chính trị sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch, xác định phương pháp và tiến độ triển khai phù hợp.

Thứ hai, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó, tập trung giải quyết cơ bản ba nội dung trọng tâm nêu trong Nghị quyết. Tổng Bí thư nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình và khẳng định: Quy trình thực hiện tự phê bình và phê bình tiến hành từ trên xuống dưới, không cắt khúc, cần phải làm thường xuyên. Tổng Bí thư cũng phân tích, chỉ rõ một số vấn đề trong công tác tư tưởng, tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Thứ ba, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Phải có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần có chính sách cán bộ hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến, phụng sự đất nước. Trong thời gian tới, đồng thời với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng và con đường đi lên của dân tộc. Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng tổ chức đảng cơ sở.

Thứ tư, Tổng Bí thư phân tích, làm rõ một số nội dung, khái niệm được nêu ra trong quá trình thảo luận.

Thứ năm, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan, căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, sẽ được xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn.

Thứ sáu, Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị sẽ phân công một số đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm cao độ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh, phải thực hiện từng bước vững chắc, làm quyết liệt, có hiệu quả. Đồng chí kêu gọi các cấp bộ đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng.Thông qua Hội nghị quan trọng này, các cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; có thêm khí thế mới, quyết tâm mới, niềm tin mới thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và các Nghị quyết khác của Trung ương, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

(Báo điện tử ĐCSVN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo