Hội nghị nghiên cứu, quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đã đăng vào 19/03/2012 lúc 15:22

Ngày 19/3, tại Hà Nội, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XI” và Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”. Đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Mai Thế Dương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HH

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đảng khóa XI, các nội dung trong Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XI và Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”.

Theo đồng chí Tô Quang Thu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Điều lệ Đảng được Đại hội XI thông qua gồm 12 Chương, 48 Điều, tuy sửa đổi, bổ sung không nhiều so với Đại hội X, nhưng là những bổ sung quan trọng để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới. Trong đó, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Điều lệ Đảng khóa XI có những bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII.

Theo đó, những bổ sung mới trong Điều lệ Đảng bao gồm: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên; Việc tính tuổi Đảng của đảng viên; Cách tính nhiệm kỳ đại hội của những tổ chức cơ sở Đảng; Về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng; Về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, Công an; Việc chỉ đạo thực hiện thí điểm một số chủ trương mới, thay đổi tên gọi của Đảng ủy Quân sự Trung ương; Cụ thể hóa một số chức danh và vai trò chỉ đạo của Đảng đối với Quân đội, Công an; Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp; Thẩm quyền kỷ luật đảng viên; Chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng.

Cũng theo đồng chí Tô Quang Thu, trong Quy định “Những điều đảng viên không được làm” lần này vẫn bám sát những nội dung cơ bản của Quy định 115-QĐ/TW, chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm tính khái quát, cô đọng và phù hợp với các quy định khác của Đảng và Nhà nước. Phần nội dung Quy định bổ sung một đoạn khẳng định rõ về trách nhiệm của đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm”.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HH

 


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Thế Dương yêu cầu các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần nắm vững các Quy định và Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XI và Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”. Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác và thực hiện các nội dung theo hướng dẫn, các cấp cần chú trọng việc kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác Thanh tra của Chính phủ, công tác giám sát của Quốc hội, các cơ quan hành pháp, tư pháp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra của Đảng với các tổ chức Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên./.

 

 

 

(Báo điện tử ĐCSVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo