Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Đã đăng vào 09/05/2013 lúc 11:33

Mục đích của đợt tuyên truyền nhằm để các cấp, các ngành, tổ chức và toàn xã hội hiểu về lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam… Qua đó đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với giai cấp nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

Hội Nông dân các tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, nội dung tuyên truyền đến đông đảo hội viên, nông dân về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (Ảnh: HM)

 

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm kịp thời, sâu, rộng, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền về sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua 05 kỳ Đại hội.

Chú trọng giới thiệu, biểu dương những mô hình mới, điển hình tiên tiến trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường nông thôn; biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; gương người tốt, việc tốt có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo, đặc biệt trong các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội chỉ đạo và hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ban ngành của địa phương, đơn vị tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI trong các cấp hội trước, trong và sau Đại hội. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội…/

 

(Báo điện tử ĐCSVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo