Công bố dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ

tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Để lấy ý kiến rộng rãi của Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh cũng như Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở tỉnh Bạc Liêu học tập, làm việc và sinh sống ngoài tỉnh góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đài PT-TH Bạc Liêu công bố dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên Website của Đài qua địa chỉ: http://thbl.vn/wp-content/uploads/duthaobaocaochinhtri.pdf

 

          Mọi ý kiến góp ý xin ghi vào ô (Viết phản hồi) bên dưới!