Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.3825397; 0291.3825937  Email: dptthbaclieu@vnn.vn

Liên hệ

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây.