Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 0781.3825397; 0781.3825937 E-mail: dptthbaclieu@vnn.vn

Liên hệ

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây.