PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI “TIẾNG HÁT PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ X NĂM 2017”

ĐÀI PT-TH BẠC LIÊU                                                                               BTV
Text Box: Ảnh<br />
3x4</p>
<p>

 
 
                             PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
              “TIẾNG HÁT PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH
                    TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ X NĂM 2017”
 
                                                                                                                       
 
 
 
Họ và tên:………………………………………………. Giới tính:    ¨ Nam     ¨ Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………. …….Nơi sinh:…………………………………
CMND số:…………………………………. Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:………………….
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc hiện tại:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………. Email/Facebook:………………………………………
Nghề nghiệp hiện tại:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ca khúc dự kiến chọn để dự thi:
 * Vòng sơ tuyển:
   Ca khúc ………………………………………………..Sáng tác:……………………………………………..
 * Vòng Bán kết:
   Ca khúc ………………………………………………..Sáng tác:……………………………………………..
 Tôi xin chịu trách nhiệm về những thông tin trên và cam kết chấp hành các quy định của Ban Tổ chức cuộc thi.
                                                                Bạc Liêu, ngày      tháng       năm 2017
                                                                                              
                                                                                                                                  Thí sinh đăng ký dự thi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)
                                             

Các bài viết liên quan:

  • Không tìm thấy
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb