LỊCH GHI HÌNH, PHÁT SÓNG  CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

LỊCH GHI HÌNH, PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

.

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG THI DIỄN CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG THI DIỄN CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

.

Sơ khảo Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 tại tỉnh Bạc Liêu

Sơ khảo Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 tại tỉnh Bạc Liêu

.

Thông báo: Thay đổi lịch sơ khảo Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015

Thông báo: Thay đổi lịch sơ khảo Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015

.

Hương vị phương Nam từ những tiềm năng nhí

Hương vị phương Nam từ những tiềm năng nhí

.

Họp báo báo chí giới thiệu Chương trình giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống năm 2015

Họp báo báo chí giới thiệu Chương trình giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống năm 2015

.

Thể lệ đăng ký dự thi Giọng ca nhí Hò Xự Xang xê Cống 2015

Thể lệ đăng ký dự thi Giọng ca nhí Hò Xự Xang xê Cống 2015

.


Page 4 of 41234

Tin đã đưa

Các tin đã đưa ngày: 

 
 
 
 
 
 
Liên kết