Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 1)

Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 1)

.

Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 2)

Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 2)

.

Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 3)

Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015 (tập 1- phần 3)

.

GHI HÌNH BÁN KẾT 1 CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

GHI HÌNH BÁN KẾT 1 CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

.

GHI HÌNH CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

GHI HÌNH CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

.

THÍ SINH CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG THĂM QUAN ĐÀI PT – TH BẠC LIÊU

THÍ SINH CHƯƠNG TRÌNH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG THĂM QUAN ĐÀI PT – TH BẠC LIÊU

.

KHÔNG KHÍ HĂNG SAY LUYỆN TẬP CỦA CÁC THÍ SINH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

KHÔNG KHÍ HĂNG SAY LUYỆN TẬP CỦA CÁC THÍ SINH GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015

.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG CHÚC MỪNG THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG CHÚC MỪNG THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT

.

Đồng chí Võ Văn Dũng – UVTW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm các thí sinh chương trình Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015

Đồng chí Võ Văn Dũng – UVTW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm các thí sinh chương trình Giọng ca nhí Hò Xự Xang Xê Cống 2015

.

PHỔ BIẾN QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015 CHO CÁC THÍ SINH

PHỔ BIẾN QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ GIỌNG CA NHÍ HÒ XỰ XANG XÊ CỐNG 2015 CHO CÁC THÍ SINH

.


Page 3 of 41234

Tin đã đưa

Các tin đã đưa ngày: 

 
 
 
 
 
 
Liên kết