Giải báo chí “Búa Liềm vàng” tỉnh Bạc Liêu lần thứ III – năm 2019

THỂ LỆ
Giải báo chí “Búa Liềm vàng” tỉnh Bạc Liêu lần thứ III – năm 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày  10/4/2019
của Ban Tổ chức Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Bạc Liêu
lần thứ III – năm 2019)
——
 
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi Giải thưởng
Giải báo chí (Búa [...]

Chương trình ngày 19/09/2018

Chương trình ngày 19/09/2018

Đệ nhất phu nhân

Đệ nhất phu nhân

Thông báo ngưng phát sóng truyền hình analog

Thông báo ngưng phát sóng truyền hình analog

Thông báo số 4 – Danh sách 7 thí sinh vào vòng Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

Thông báo số 4 – Danh sách 7 thí sinh vào vòng Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

ĐÀI PT-TH BẠC LIÊU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               BTC HỘI THI                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                          
                                                                                                                                 Bạc Liêu, ngày 06 tháng 11 năm 2017
 
THÔNG BÁO SỐ 4
 
          BTC Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017 xin thông báo danh sách 7 [...]

Trailer Tiếng hát PT-TH Vòng chung kết 2017

Trailer Tiếng hát PT-TH Vòng chung kết 2017

Thông báo số 3 – Danh sách 26 thí sinh vào vòng Chung kết Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

Thông báo số 3 – Danh sách 26 thí sinh vào vòng Chung kết Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

ĐÀI PT-TH BẠC LIÊU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC HỘI THI                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
                                                                         Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2017
 
THÔNG BÁO SỐ 3
 
          BTC Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017 xin thông báo danh sách 26 thí sinh [...]

Logo

Logo

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI “TIẾNG HÁT PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ X NĂM 2017”

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI “TIẾNG HÁT PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ X NĂM 2017”

.

Thông Báo Số 1 Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

Thông Báo Số 1 Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2017

.


Page 1 of 8312345102030...Last »

Tin đã đưa

Các tin đã đưa ngày: 

 
 
 
 
 
 
Liên kết